actions

logoInicjatywa Pracownicza
IP to porozumienie wszystkich tych, którym bliskie są kwestie pracownicze. Jesteśmy grupą walczącą o prawa pracownicze, odwołującą się w swoich działaniach i ideach bezpośrednio do tradycji ruchu anarcho-syndykalistycznego i rewolucyjnego syndykalizmu. Zrzeszeni w IP podejmują próbę stworzenia ruchu pracowniczego opartego na oddolnej i dobrowolnej samorządności – ruchu, który zdoła przekroczyć narzucone podziały wśród pracowników, by razem i solidarnie mogli prowadzić skuteczną walkę o swoje prawa i całkowity wpływ na miejsca pracy. Poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach protestacyjnych, współpracę i wspieranie strajków staramy się nieść solidarną pomoc i czynnie przedstawiać nasze idee. IP funkcjonuje na zasadach federacji, czyli dobrowolnego zrzeszenia osób, w którym każdy uczestnik ma równe prawo decydowania o dotyczących go sprawach.
Więcej na http://ozzip.pl/

ptakisNiech żyją!
Niech Żyją! Kampania o żywe ptaki Chcemy, aby w Polsce zaprzestano strzelać do ptaków. Naszym celem jest skreślenie ptaków z listy zwierząt łownych. Wystarczy do tego jeden podpis Ministra Środowiska – nie potrzeba nawet zmian ustawowych. Obecnie w Polsce można polować na 13 różnych gatunków ptaków.
Jesteśmy wciąż powiększającą się grupą organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Zenon Kruczyński, autor książki „Farba znaczy krew”, zmotywował nas i dał pierwszą iskrę do działania. Podstawy naszej kampanii stworzyli dzielni Mateusz i Sławomir Zielińscy, syn i ojciec, twórcy akcji „Kaczki dla dzieci, nie dla myśliwych”, którzy już od 2007 roku przekonują, iż polowanie na dzikie ptaki powinno jak najszybciej stać się historią.
Zamierzamy złożyć wniosek o zmianę listy zwierząt łownych poprzez skreślenie z niej wszystkich gatunków dzikich ptaków. Nasz wniosek poprzemy źródłami naukowymi. Mamy z czego korzystać, ponieważ liczne źródła naukowe wykazują negatywny wpływ polowań na dobrostan środowiska. Opracowania naukowe wykazują także, iż polowania stanowią zagrożenie dla gatunków objętych ochroną, a także dla człowieka z powodu olbrzymich ilości ołowiu wprowadzanych do wód i ziemi przez myśliwych. Jesteśmy przekonani, iż adresaci naszego wniosku w Ministerstwie Środowiska uznają, iż interes ochrony przyrody i ochrony środowiska, w którym żyje ponad 38 milionów obywateli naszego kraju jest ważniejszy, niż interes bardzo wąskiej grupy osób, która ze strzelania do ptaków uczyniła sobie rozrywkę.
Strona akcji http://niechzyja.pl/

eksmisja-blokada-1Ruch lokatorski jest odpowiedzią na tragiczną sytuację mieszkaniową w Polsce: gigantyczne podwyżki czynszów w budynkach zwracanych przez władze miast prywatnym właścicielom, deficyt mieszkaniowy utrzymujący się od lat na poziomie ponad 1 miliona mieszkań, prywatyzację i komercjalizację mieszkań komunalnych oraz postępujący zanik publicznego (gminnego i państwowego) budownictwa mieszkaniowego.
Ta sytuacja ma negatywny wpływ na większość społeczeństwa, wynajmującą lokale mieszkalne. W chwili obecnej, czynsze w prywatnych budynkach przekraczają możliwości finansowe nie tylko osób ubogich, ale i średniozamożnych; z każdym rokiem rośnie liczba osób, którym grozi eksmisja – w wielu wypadkach prowadząca wprost do bezdomności; coraz więcej lokatorów jest zmuszonych do starania się o dodatek mieszkaniowy lub przeniesienie do lokalu socjalnego (o obniżonym standardzie); mieszkań komunalnych jest w większości miast polski tak mało, że tylko niewielka grupa osób jest w stanie sprostać rygorystycznym kryterium uprawniającym do najmu tego typu lokalu.
Pomimo, że problemy społeczne związane z sytuacją mieszkaniową są coraz większe, wszystkie główne siły polityczne nie robią nic, aby im przeciwdziałać. Co więcej, większość z obecnych problemów jest skutkiem wcześniejszych decyzji głównych polskich partii politycznych (wszystkich opcji). PO, PiS, SLD i PSL wspólnie odpowiadają za reprywatyzację, masową wyprzedaż budynków komunalnych i zakładowych oraz zapisy w Ustawie o ochronie praw lokatorów, które dają właścicielom wolną rękę w podwyższaniu czynszów i pozbywaniu się niechcianych (uboższych) lokatorów.
O swoje prawa lokatorzy muszą więc walczyć samodzielnie. Nie możemy liczyć ani na to, że nasze problemy rozwiąże rynek (który jest nastawiony na zaspokajanie potrzeb osób zamożnych) czy oficjalna scena polityczna, zainteresowana bardziej wspieraniem prywatnych właścicieli i zamianą publicznego zasobu mieszkaniowego w źródło zysków (tekst ze strony WSL).
Działania w konkretnych miastach:
Poznań http://www.wsl-poznan.pl/
Warszawa http://wsl.lokatorzy.pl/index.php/
Toruń http://prawalokatorskie.wordpress.com/
Gdańsk http://niconasbeznas.pl/

FlagaAntyfaszyzm.
Obserwując coraz większą aktywność skrajnie prawicowych bojówek napadających cudzoziemców, rozbijających spotkania i atakujących imprezy a wraz z nimi ofensywę prawicowych mediów, rozgrzeszających tych bandytów i wciskających nam bezwstydne kłamstwa, musimy reagować bardziej zdecydowanie.
To już nie czas, że faszyści byli marginesem. Znów okazali się świetnym narzędziem do kanalizacji niezadowolenia i buntu. Znów są straszakiem, przy pomocy którego trzyma się w ryzach społeczeństwo. Dlatego ważna jest działalność na każdej płaszczyźnie – zarówno demaskowanie ich kłamstw, występowanie przeciw nim w debacie publicznej, blokowanie ich akcji i fizyczna obrona. Zasada jest jedna – szkodzić im na każdym kroku. Słowem i pięścią przeciw totalitaryzmom!
Antifa Polska http://antifa.bzzz.net/
Antyfaszystowski Toruń http://antyfaszystowskitorun.wordpress.com/
161 Crew http://161crew.bzzz.net/
Barykada 161 http://barykada161.wordpress.com/

Advertisements