band

Karōshi (śmierć z przepracowania) – zjawisko nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu. Pierwszy przypadek karōshi odnotowano w Japonii w 1969. Dotyka nagle ludzi w pełnym zdrowiu, w okresie wielkiej aktywności (Wikipedia).

Zespół powstał pod koniec 2009 roku w Toruniu, początkowo grając szybkiego hc/punka wzorem m.in. Minor Threat. Szybko jednak ujawniły się wpływy cięższej muzyki i trudno byłoby wskazać teraz kapele, które są główną inspiracją dla Karoshi. Łatka “hc/punk” oznacza w tym przypadku głównie wierność zasadzie DIY. Nie ma gwiazd, nie ma publiczności – wszyscy współtworzymy tę społeczność, w której nie chodzi o konsumpcję muzyki i sprzedawanie rozrywki ale o wspólnotę, która daje nam wsparcie i zmienianie świata wokół nas.

Bez wątpienia przekaz kapeli można określić jako polityczny, z polityką rozumianą jednak nie jako sejmowe rozgrywki zawodowych kłamców z prawicy czy lewicy lecz jako ogół międzyludzkich powiązań – relacji z najbliższymi, sąsiadami, pracodawcami czy państwem. Karoshi wspiera wszelkie inicjatywy wolnościowe, antyrasistowskie, prozwierzęce i prospołeczne, sprzeciwiając się wszelkiej dyskryminacji ludzi ze względu na pochodzenie, orientację seksualną, płeć czy sytuację materialną a także przedmiotowemu traktowaniu zwierząt, niszczeniu środowiska naturalnego, wykluczeniu ekonomicznemu i politycznemu oraz ingerowaniu państwa w nasze życie.

Pisz na: karoshi [at] riseup.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s