abc

anarchist-black-cross-medium

http://ack.most.org.pl/

Czym jest ACK?
ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ (ACK) jest międzynarodową siecią grup anarchistycznych i pojedynczych osób, pomagających więźniom i osobom represjonowanym za anty-autorytarne przekonania i działalność społeczno-polityczną. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarności, jest inicjatywą zupełnie oddolną. ACK organizuje pomoc prawną i materialną, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia więzionych i zaprzestania represji.
W Polsce początki działalności przypadają na koniec lat 80.
Wsparcie ze strony ACK to pomoc w poszukiwaniu adwokata, pomoc finansowa, nagłaśnianie aresztowania – demonstracje, konferencje prasowe, petycje, poręczenia, porady. ACK oprócz bezpośredniej pomocy więźniom i represjonowanym, prowadzi także działalność edukacyjną, dotyczącą m.in. uprawnień policji podczas zatrzymań, rewizji etc. Informujemy także o sposobach postępowania i prawach przysługujących podczas kontaktów z policją czy sądami.

Dlaczego warto być w ACK? http://ack.most.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=8

Jak się ubezpieczyć? http://ack.most.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12

ABC kontaktów z policją i udziału w demonstracjach http://ack.most.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=20

SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s