Petycja przeciw wydobyciu gazu łupkowego i firmie Chevron

chevrong
Poniżej link do petycji – żądamy rzetelnych konsultacji społecznych ws wydobywania gazu łupkowego!
Solidarni z mieszkańcami Żurawlowa!

http://obywatelekontroluja.pl/przylacz-sie/podpisz-petycje/

Od 03 czerwca 2013r protestujemy przeciw planom poszukiwania i w konsekwencji wydobyciu gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego na naszym terenie. Toksyczna działalność firmy Chevron znana jest na całym świecie. Nie pozwolimy na ryzykowne eksperymenty na naszej ziemi. Nasza ziemia jest dla nas zbyt cenna aby ryzykować jej zatrucie (fragment wspólnego stanowiska koalicji). Całość tutaj http://occupychevron.tumblr.com/statement

TROCHĘ O CHEVRONIE

W listopadzie 2011 portal AlterNet w USA uznał Chevron za Najbardziej Toksyczną Firmę Energetyczną Roku. Portal ten monitoruje oddziaływanie amerykańskich korporacji na środowisko. AlterNet poinformował także, że od 1998 roku Chevron wydał 85mln dolarów na lobbystów w Waszyngtonie, którzy pomagali ukrywać szkody wyrządzone przez korporację. Chevron z majątkiem przekraczającym budżet wielu krajów bije rekordy nie tylko we wzbogacaniu się kosztem lokalnych społeczności i środowiska, ale także w uciekaniu od odpowiedzialności.

EKWADOR

Od przełomu lat 60. i 70-tych do 1992 roku, koncern Texaco, dziś część Chevronu, eksploatował ropę naftową w ekwadorskiej Amazonii. W tym okresie wraz z partnerami odprowadził do środowiska miliardy litrów toksycznych ścieków, które rozlały się i zapełniły setki otwartych dołów i zagłębień, tworzących odtąd ropno-ściekowe bajorka. Efektem poczynań przedsiębiorstwa stało się zanieczyszczenie ziemi, wód gruntowych i cieków wodnych. Miejscowa ludność (Indianie i osadnicy) aż do dziś zmaga się z konsekwencjami zanieczyszczenia środowiska, zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i zdrowotnej – choroby nowotworowe, poronienia, defekty płodu stały się znacznie częstsze. Następujące po sobie zarządy Chevron i Texaco wciąż negują odpowiedzialność koncernu za katastroficzne zanieczyszczenia w ekwadorskiej Amazonii, odrzucają wyroki ekwadorskiego sądu, kŧóry zasądził odszkodowanie w wysokości 18mld dolarów, i odmawiają poniesienia kosztów adekwatnych do wyrządzonych szkód na rzecz 30 tysięcy Ekwadorczyków, którzy wnieśli pozew przeciwko Chevronowi.

BRAZYLIA

7 grudnia 2011 roku Chevron, łamiąc brazylijskie przepisy, spowodował wyciek ponad 100 tysięcy galonów czystej ropy naftowej do Oceanu Atlantyckiego na wschód od wybrzeży stanu Rio de Janeiro. Reprezentant policji federalnej ujawnił, że wyciekowi towarzyszyło naruszenie prawa. Chevron wykonał odwiert o 500 metrów głębszy niż pozwalała mu na to udzielona koncesja wydobywcza, przy czym nie był odpowiednio przygotowany na wypadek zaistnienia awarii: spółka musiała pożyczać sprzęt sonarowy aby ustalić źródło wycieku. Sąd Brazylii nałożyła na Chevron karę 159 mln dol. za “złamanie obowiązku chronienia środowiska”

BIRMA

Chevron znajduje się w gronie współudziałowców i beneficjentów eksploatacji złóż Yadana w Birmie. Ocenia się, że tylko od 2000 roku dzięki projektowi Yadana birmański rząd zainkasował ponad 4,83 mld dolarów. W analogicznym czasie Chevron dzięki udziale w tej inwestycji zyskał ponad 437 mln dolarów. Według raportu organizacji Earth Rights International (ERI) „Yadana jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym birmańskiemu reżimowi zachowanie wypłacalności”. Tymczasem rząd i birmańska armia odpowiedzialne są za notoryczne przypadki łamania praw człowieka: ataki na ludność cywilną, palenie wiosek, prześladowania mniejszości etnicznych, pozasądowe zabójstwa, stosowanie pracy przymusowej ( z czego skorzystał Chevron, przy oczyszczaniu rurociągu Yadana).

NIGERIA

Od ponad 50 lat Chevron wydobywa ropę naftową i gaz ziemny w Nigerii. Koncern posiada (2011 r.) obecnie 40% udziałów w 13 koncesjach wydobywczych w ramach wspólnego przedsięwzięcia z nigeryjską korporacją państwową. W ciągu tego okresu z ponad 700 mld dolarów przychodów z eksploatacji kopalin w Nigerii, zaledwie 1% trafiła na rzecz realizacji potrzeb społecznych, w tym niewielka część dla wspólnot z regionu wydobycia (Delta Nigru). Zamiast tego spółki operujące w regionie, w tym Shell i Chevron przyczyniły się do masowej degradacji środowiska i marginalizacji lokalnych społeczności (redukcja bądź utrata źródeł utrzymania, zanieczyszczenia wody, pogorszenie stanu zdrowia)

Wydanie zezwoleń na inwestycje koncernowi takiemu jak Chevron, znanemu z łamania praw człowieka i poważnych zanieczyszczeń środowiska stanowi zagrożenie i niepewność dla mieszkańców z obszarów objętych licencjami na wydobycie paliw kopalnych. Wydanie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce grupie gospodarczej znanej z lekceważenia norm etycznych i środowiskowych, zamierzającej stosować kontrowersyjną metodę hydraulicznego szczelinowania, stanowi niepokojący precedensi realne zagrożenie dla całego regionu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s